Disposarem d’una sèrie de models visuals per explicar com són les membranes cel·lulars per començar els tallers. Per als més menuts tindrem una activitat centrada en la formació de bombolles per reflectir el paper de separació en diferents espais que ofereixen les membranes. Per altra banda, explicarem aquest mateix paper de separació i en general l’estructura i funcionament de les membranes d’una manera més complexa per a la resta dels públics. Per a açò utilitzarem un model de distribució en tres fases (oli, aigua i etanol) per il·lustrar la separació i la difusió de diferents tipus de components a través de barreres lipídiques. Finalment,explicarem la importància de llavar-se les mans veient quin és el paper dels detergents presents en els sabons com a disruptors de la membrana.