A més a més de pòsters explicatius del control microbià d’espècies plagues, els assistents podran veure al natural diferents estadis d’espècies plaga (ous, erugues, pupes i arnes) i podran manipular-les. Hi haurà una planta infestada amb erugues, a la que es podrà veure com es mengen les fulles.

Els assistents més menuts podran jugar a un joc de cartes amb el que hauran de trobar parelles dels organismes que s’han mostrat (insectes amb els seus diferents estadis, virus, bacteris, planta, etc.) i també fer una manualitat imitant el cicle de vida de les erugues i que en acabant es podran emportar a casa.

Eruga de heliotis sobre un fruit del cotó
Cultiu de bacteri Bacillus thringiensis utilitzats en el control d’erugues
Placa amb colònies del bacteri Bacillus thuringiensis
Placa de bioassaig per veure la potencia d’un insecticida