Les trompetes comencen a sonar. S’aproxima una invasió. A les armes! Estem en guerra! Els patògens externs volen envair el nostre organisme, tanmateix les nostres defenses pròpies fan tot el possible per evitar-ho.

Els anticossos són proteïnes especials fabricades per cèl·lules defensives del sistema immunitari. La seua funció és reconèixer patrons concrets dels patògens que entren al nostre cos i bloquejar-los. Els anticossos són específics d’un patró, d’un patogen. Vist d’altra manera, si en el moment en el que un patogen entra al nostre cos no tenim anticossos contra ell, no hi haurà reconeixement i caurem malalts.

En aquesta activitat, proposem emprar figures 3D, representant anticossos i antígens, i imants. L’objectiu és representar grosso modo com funcionen els anticossos i l’especificitat d’aquests. Jugant amb els imants és possible aconseguir que sempre es formen les mateixes parelles anticòs-antigen.

L’activitat constarà de tres safates amb aigua. De la primera, la més profunda, els participants “pescaran” els anticossos amb una canya de pescar imantada. En la segona safata, els antígens no estaran imantats de manera que no es produirà el reconeixement per part dels anticossos. Tanmateix, en l’última safata els antígens porten imants i, per tant, es donarà el reconeixement. En cadascuna de les dues últimes safates es poden explicar distintes situacions per les quals es done o no la interacció anticòs-antigen, per exemple: patògens intracel·lulars, individu vacunat/no vacunat, etc.

 

Activitat oferida per: