DESCRIPCIÓ DEL TALLER DE EXTRACCIÓ DE L´ADN:
– S’explicarà com s’ha d’extraure l´ADN d´una planta pas per pas. També s´explicarà les aplicacions d´aquesta extracció, és respondrà a les preguntes ¿per què extraure l´ADN? ¿Per a què serveix?.
– És generarà grups de 10 participants que prèviament s´hauran inscrit per a reservar una plaça. Els participants inscrits rebran un tiquet amb l´hora de cita per a participar en l´activitat.

DESCRIPCIÓ DEL TALLER DIVULGATIU DE MICROBIOLOGIA Y CULTIU IN VITRO DE PLANTES:
– Es portaran plaques amb fongs cultivats en diferents medis i recipients amb plantes cultivades in vitro. Es tracta d´elements molt visuals que criden molt l´atenció amb l´intenció de potenciar la curiositat dels participants mitjançant l´observació dels diferents fongs i plantes cultivades en medis. Durant el visionament s´explicarà a modo divulgatiu els diferents fongs cultivats en medis i els diferents estadis fenològics de plantes cultivades in vitro que poden trobar-se. Per últim, s´argumentarà quin són els motius pels quals són empleades aquestes tècniques biotecnològiques per al desenvolupament de fongs i plantes.
– Es generarà grups de 10 participants que prèviament s´hauran inscrit per a reservar plaça. Els participants inscrits rebran un tiquet amb l´hora de cita per a participar en l´activitat.

DESCRIPCIÓ DEL JOC BIOINFORMÀTIC SOBRE LA LLEI DE MENDEL:
– Basant-se en la Llei de Mendel es farà un joc on els participants aprendran que l´ADN es compon de 4 bases diferents i com s´estructuren per a poder formar els gens. L´objectiu és divulgar com els gens influeixen en determinats caràcters hereditaris. En aquest cas en concret i mitjançant ferramentes bioinformàtiques estudiarem en el pèsol els seus caràcters hereditaris.
– Es generarà grups de 5 participants que prèviament s´hauran inscrit per a reservar plaça. Els participants inscrits rebran un tiquet amb l´hora de cita per a participar en l´activitat.

VALGENETICS S.L. és una empresa especialitzada en Diagnòstic, Genètica, Cultiu in vitro i Biotecnologia de plantes.