En edicions anteriors de l’expociència oferíem una activitat titulada “Superfícies seccionades” en què a partir d’unes cartolines prèviament impreses, els participants retallaven unes seccions d’unes superfícies que posteriorment muntaven entrellaçant les seccions. Les superfícies que es treballaven eren l’esfera, el paraboloide i el con, fonamentalment. Hi havia una altra, el tor, que era molt més difícil de muntar. La major part del temps els participants el dedicaven a retallar les peces. https://www.uv.es/monera2/

Enguany, ja disposem de les peces prèviament retallades del tor. Per tant, els participants només haurien de dedicar el seu temps a seguir les instruccions de muntatge que els donaríem en una sèrie de sessions amb l’ajuda, a més de les persones que participen en l’activitat i dels voluntaris, de vídeos publicats en youtube:

https://www.youtube.com/watch?v=rft4EJkVZ9Y