S’explicarà en que es basa l’enquesta i com l’han d’aplicar. Serà una enquesta amb “emoticonos” adaptant la tècnica a l’edat dels participants. Se’ls donarà les instruccions i es dividiran els participants en 4 grups.
Cadascun dels grups farà un itinerari per a aconseguir un determinat nombre d’enquestes. Una vegada finalitzat el treball camp es reuniran els diferents grups per a treballar els resultats.