Escàner de dibuixos de xiquets i generació automàtica del model hologràfic en 3D.