S’empraran bacteris inofensius i llevats per a mostrar les seues possibilitats estètiques; es deixarà al públic que pinte amb microorganismes inocus (llevat) unes plaques Petri, que es podran endur a casa. A més, se’ls demanarà una mostra de saliva per sembrar-la i, un cop crescuda, se’ls enviarà una foto per email.