L’objectiu d’aquesta activitat és doble, per una banda descobrir les ciències socials i la seua utilitat i, per altra banda, convertir al xiquet/a en un investigador/a durant unes hores. Els xiquets/es participaran en les activitats d’Expociència que més els cride l’atenció i actuaran com investigadors/es encobertes (faran com si foren usuaris d’eixa activitat però en realitat seran investigadors encoberts).

Una vegada realitzada l’activitat o activitats que ells trien emplenaran un breu formulari-diari descrivint les activitats en les que participen, l’escenari de l’activitat i la gent que hi participa així com la valoració de l’activitat. Al acabar posaran en comú les seues experiències i com s’han sentit com investigadors encoberts.

Fases:

En primer lloc, se’ls explicarà què és l’observació participant, per a què serveix, l’objectiu de l’activitat a realitzar i què tenen que fer (breus instruccions sobre què mirar i com actuar).

En segon lloc, es faran 4 grups de 10 persones (cadascun dels 4 grups triarà un itinerari amb les activitats que van a observar).

En tercer lloc, després de cada activitat emplenaran el formulari.

En quart lloc, es reuniran els grups i comentaran amb els companys i companyes què han vist, què els ha agradat i com s’han sentit. Es posaran en comú els diferents diaris.