MEDSEALITTER és un projecte implementat a la conca mediterrània, específicament dedicat a les administracions de les àrees marines protegides amb l’objectiu de desenvolupar protocols específics de monitorització de les deixalles marines. Els protocols estan destinats a un seguiment sistemàtic dels residus marins i el seu impacte potencial en les principals espècies i per tant de la biodiversitat. L’assoliment d’aquest objectiu ajudarà a enfortir la gestió eficaç i coordinarà les mesures de conservació en totes les àrees marines protegides. A més, el projecte crearà una xarxa d’àrees marines protegides per a la implementació d’intervencions integrades i compartides que proporcionen solucions eficaces per contenir l’impacte dels residus marins en biodiversitat.

https://medsealitter.interreg-med.eu/