Objectius

Apropar els més joves al món de les abelles. Mostrar-los com viuen i s’organitzen en els ruscs
Sensibilitzar-los sobre la importància dels pol·linitzadors en la producció d’aliments
Introduir-los en l’apicultura: com s’extrau la mel i altres productes que ens ofereixen les abelles (pol·len, gelea reial, pròpolis, cera, verí, etc.)

Bloc teòric

La pol·linització

El vertader valor de les abelles va més enllà de la producció de mel, ja que com a pol·linitzadors juguen un paper fonamental en el manteniment de la biodiversitat i en la producció agrària

La vida de les abelles

Amb el suport de documents audiovisuals i mitjançant l’observació d’un rusc de vidre, expliquem la vida i l´organització social de les
abelles: els rols, el paper de la reina, els mètodes de comunicació.
Així mateix, s’estudia el paper de les abelles en el funcionament dels ecosistemes

L’apicultura

Què és l i quins productes obtenim de les abelles: la mel, el pol·len, els pròpolis, la gelea reial, la cera, el verí, etc.

Bloc pràctic

Tas t de mels

Provarem diferents mels (3 o 4 varietats) de les nostres abelles.
Compararem propietats i característiques entre les naturals i les tractades, generalment dels supermercats

Elaboració d’espelmes

La cera és el material que les abelles usen per construir els seus nius.
Tanmateix, l’ésser humà l’ha emprat tradicionalment per una grandiversitat d’usos: la fabricació d’espelmes per la il·luminació, la conservació d´aliments i l’encerat de fustes i teles.

Extracció de mel

Perquè coneguen el procés complet d’extracció de la mel portem quadres amb mel que collim amb l’ajuda dels participants

 

WEB : abellanegra.com

http://abellanegra.com/

 

BIOTECMED