Tots hem observat alguna vegada el patró d’interferència que es genera quan fem una fotografia a una pantalla o quan dues cortines es superposen. Aquest fenomen perceptiu que es coneix com a patró de moaré es forma quan dues reixes o quadrícules es superposen amb una certa rotació, o sent desplaçades una respecte de l’altra.
Des del camp de les arts, el moaré sol ser un artefacte que apareix per error i que es tendeix a evitar, però també s’ha utilitzat com a generador de resultats artístics per artistes del corrent op-art, com Victor Vassarelly o Bridget Riley, els quals experimentaren amb diferents configuracions d’aquests patrons a la recerca dels paràmetres que produïren uns resultats més interessants. Totes aquestes peces tenen una correspondència directa amb els principis matemàtics que els produeixen, és a dir, és un node de connexió molt poderós entre l’art i la ciència.

Recentment, el físic espanyol Pablo Jarillo-Herrero va realitzar un descobriment treballant amb el
grafé (un material format per àtoms de carboni amb una estructura hexagonal en una capa d’un sol
àtom de grossària). Al col·locar dues capes superposades amb un “angle màgic”, alterava les
propietats físiques del material convertint-lo en superconductor (avanç que tindria unes implicacions
gegants en camps com l’electrònica o el transport d’energia). Aquest denominat angle màgic
apareix al rotar les capes 1,1 graus, i és el punt de partida de la nostra investigació artística
centrada en l’anàlisi dels elements visuals i sonors que es poden derivar d’aquest.
La idea és centrar el projecte en l’exploració d’aquest “angle màgic” per a generar una instal·lació
audiovisual interactiva en la qual l’usuari puga buscar en diferents configuracions de paràmetres i
experimentar de forma intuïtiva amb els patrons i les recerques que es produïsquen, interactuant
amb una senzilla interfície amb 12 tecles. A més es contaria amb un sistema de so immersiu amb 6
altaveus que s’activarien a partir d’una sèrie de condicions en la combinació de paràmetres.
Comptarem amb la col·laboració de l’estudiant de doctorat Rodolfo canet, com a consultor científic
y assessor expert en l’àmbit de la física de materials i els materials bidimensionals per que puga
explicar y divulgar les qüestions que hi surten.

 

El projecte ha sigut desenvolupat gràcies als programes de Residències Artístiques per a joves creadors de la Regidoria de Joventut de l’Ajuntament de València i Ajudes a residencies de Creació Artística de l’Àrea de Acció Cultural de l’Ajuntament de València