Es tracta de vore com funciona un sistema de control digital acoblat al muntatge CE105 del Departament d’Enginyeria Química. Aquest dispositiu és el que venen utilitzant els estudiants del Grau d’Enginyeria Química per a fer les pràctiques de Dinàmica i Control. Com es veu en la Figura 1 el muntatge conté dos tancs connectats per la part inferior, un rotàmetre, que permet visualitzar el pas de líquid i el valor del cabal, i una bomba que impulsa el líquid des d’un depòsit inferior al primer dels tancs.

El programa resident en la memòria del ordinador permet dur endavant les accions de control de nivell desitjades. En la Figura apareix el formulari que s’utilitza per a modificar els paràmetres del sistema de control.

L’activitat consistirà a modificar el nivell de líquid desitjat (senyal de consigna, SP) en el primer dels tancs i vore com la bomba es posa a més o menys revolucions per a subministrar el cabal adequat que conduïsca a eixe nivell.

Un full de càlcul Excel permet obtindre una gràfica dinàmica on es representen els valors del nivell a cada temps.

 

Figura 1. Sistema de tancs interactius

Figura 2. Formulari per a introduir els paràmetres de control