L’activitat pretén mostrar al públic general, amb especial atractiu per a famílies i xiquets/xiquetes, el problema que suposa la presència del àcar patogen Varroa destructor als ruscos de l’abella Apis mellifera. Amb tal fi, s’explicarà amb ajuda d’un pòster didàctic com aquest àcar es reprodueix en els ruscos i pot provocar el seu col·lapse i la mort de les abelles. A més, s’habilitarà una taula amb una lupa i unes plaques Petri amb àcars perquè els puguen mirar. A continuació, es proposa un joc de cartes amb el qual els participants tindran l’objectiu d’aconseguir un rusc amb abelles sanes. Per a tal fi comptaran amb l’ajuda de cartes amb la funció de productes acaricides o de cures dels apicultors que els faran sanar les seues abelles, i tractaran d’enfrontar-se als companys posant-los cartes d’àcars que danyen els seus ruscs i els facen perdre.