S’unflaran globus de He i s’explicarà que l’efecte d’elevació és conseqüència de la diferent densitat que tenen l’aire i el He. El fenomen pot explicar-se pel principi d’Arquímedes. Després s’introduirà un ou en una proveta amb aigua. L’espectador podrà observar com es desallotja el mateix volum d’aigua que d’ou i com aquest s’enfonsa; tenim l’efecte contrari al del globus que s’ha elevat. A continuació, el mateix ou o un altre s’introduirà en una dissolució saturada d’aigua amb sal i es vorà com l’ou sura. En aquest últim cas tenim tot just el mateix efecte al del globus i tot succeeix així perquè la densitat de l’aigua amb sal és major que la de l’ou. Per últim experimentarem amb una boia l’efecte d’aplicar sobre ella una força. En acabar la demostració es repartiran globus als assistents.