S’unflaran globus de He i s’explicarà que l’efecte d’elevació és conseqüència de la diferent densitat que tenen l’aire i el He. El fenomen pot explicar-se pel principi d’Arquímedes. Després s’introduirà un ou en una proveta amb aigua. L’espectador podrà observar com es desallotja el mateix volum d’aigua que d’ou i com aquest s’enfonsa; tenim l’efecte contrari al del globus que s’ha elevat. A continuació, el mateix ou o un altre s’introduirà en una dissolució saturada d’aigua amb sal i es vorà com l’ou sura. En aquest últim cas tenim tot just l’efecte contrari al del globus i tot succeeix així perquè la densitat de l’aigua amb sal és major que la de l’ou. En acabar la demostració es repartiran globus als assistents.