Explicarem què és la microbiologia. Aquesta activitat serà un “pinta i colorea” amb els personatges més destacats de la microbiologia i les seues aportacions més importants a la ciència.