La destil·lació és una operació bàsica que permet separar compostos que presenten diferents punts d’ebullició. És una de les operacions de separació més utilitzada en la indústria química per a eliminar les impureses presents en un producte d’interés i així purificar-lo. Quan es posa a bullir una mescla de dos components, els vapors que es desprenen són més rics en el component més volàtil que la pròpia mescla. Si eixos vapors es condensen i els tornem a fer bullir, els vapors resultants s’hauran enriquit més en el component més volàtil. Y si això ho repetim moltes vegades al final podem disposar del component volàtil pràcticament pur.

En aquesta activitat es produeix la destil·lació d’una mescla d’etanol-aigua, la qual té bastant importància a nivell industrial. Per exemple, ens trobem amb mescles etanol-aigua en el procés d’obtenció de bioetanol. La destil·lació la farem en dos aparells d’estructura ben diferent. Un d’ells tindrà una única etapa i l’altre té l’estructura d’una columna com les que es veuen en les plantes de procés químic. En aquest últim està produint-se la destil·lació a través d’unes 100 etapes teòriques on els vapors que pugen per la columna van enriquint-se en etanol i el líquid que cau s’enriqueix en aigua. Així, la puresa que s’obté per cap de columna és la màxima possible, que en aquest cas correspondrà a l’alcohol de 96° que ens ven en les farmàcies. A més a més, des del punt de vista visual, l’activitat resulta mol vistosa ja que en l’interior dels balons d’ebullició hi és una sal que acolora la mescla que bull i la fa fosca, i els refrigerants són de color verd.